Posted by admin On Listopad - 27 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są komponowane najczęściej po to, aby przekazywać ważne wiadomości powiązane z prowadzoną aktywnością firmową. Najogromniejszą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji biurowej zawierają z reguły nazwę i adres siedziby firmy, w wielu przypadkach też NIP i REGON. Tutaj na pewno pieczątki lębork są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, na ogół, wszelkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.